مدیران فروش و نرم افزارCRM

در هر تیم فروش، اصلی ترین دغدغه مدیران فروش به کنترل کارشناسان مربوط می شود. در بسیاری از مواقع زمان زیادی از جلسات فروش به گزارش کارشناسان در مورد نحوه عملکرد آن ها می گذرد. همچنین موقعیت مدیران فروش ایجاب می کند تا هر لحظه از کار در جریان امور قرار گیرند. برای اتخاذ تصمیم های اساسی و تعیین اهداف واحد فروش، مدیران فروش نیاز دارند تا در هر زمانی به اطلاعات و گزارش های کلی از فروش دسترسی داشته باشند. در اینجا می خواهیم به قسمتی از کاربرد نرم افزار CRM برای مدیران فروش بپردازیم:

مراحل فرايند فروش:

آنچه مديران فروش همواره با کمبود آن مواجه هستند زمان است و نرم افزارCRM  با در نظر گرفتن اين موضوع گزارشات خود را به نحوي ارائه کرده است که يک مدير فروش با صرف حداقل زمان از چگونگي پيشرفت يک پروژه خاص و يا ريزش و گردش مشتريان در مراحل مختلف پروسه فروش و عملکرد هر کارشناس مطلع شود.

گزارش هاي تحليلي:

نرم افزارCRM  با ارائه انواع گزارشات تکي و ترکيبي از کليه مشتريان و همچنين ارائه گزارشات نموداري در بازه هاي زماني دلخواه از نحوه عملکرد پرسنل برآورد خوبي از مشتريان و پرسنل سازمان بدست مي دهد.

گزارش هاي مالي:

نرم افزار هاي حسابداري گزارش هاي خوبي از ميزان فروش ، سود و زيان و … مي توانند ارائه کنند اما مسئله عمده در کار مديران فروش اين ست که عملکرد تيم آنها چه تاثيري بر مسائل مالي داشته و اين مهم نياز به انجام يک پارچه بودن سيستم ارتباط با مشتري و مالي ميسر مي شود و نرم افزارCRM  با توجه به اين نکته قابليت هايي نظير پيش فاکتور و فاکتور را به عنوان ماژول به سيستم خود افزوده تا مديران بتوانند به راحتي از ترکيب قسمت هاي مختلف گزارش هاي مورد نظر خود (مانند ميزان فروش يک کارشناس در يک بازه زماني خاص بر اساس نحوه آشنايي مشتري با مجموعه) را بدست آورند.